Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Ψήφισμα του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΨΗΦΙΣΜΑ
Του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορήθηκε ότι συζητείται ως ενδεχόμενο το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να ορίζεται ως πρώτη ανάθεση και σε εκπαιδευτικούς μη ανήκοντες στον κλάδο «ΠΕ02 Φιλόλογοι».

Το Τμήμα μας θεωρεί αντιεπιστημονική και αδιανόητη την πραγματοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου και εκφράζει την ελπίδα ότι οποιαδήποτε σχετική σκέψη σύντομα θα εγκαταλειφθεί. Παράλληλα, όμως, δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει από έτη η ηπιότερη μεν, αλλά στο ίδιο πνεύμα πρακτική του ορισμού του μαθήματος της Ιστορίας ως δεύτερης ανάθεσης σε μη ειδικούς εκπαιδευτικούς (θεολόγους, καθηγητές ξένων φιλολογιών κ.ά.). Το Τμήμα μας έχει διαμαρτυρηθεί επανειλημμένως για το προβληματικό αυτό καθεστώς, που θυσιάζει στη μηχανιστική προσπάθεια συμπλήρωσης «πλήρους ωραρίου» των υπηρετούντων εκπαιδευτικών των παραπάνω ειδικοτήτων την ανάγκη διδακτικής προσφοράς του μαθήματος της Ιστορίας από πραγματικά ειδικούς επιστήμονες και πλήττει τη θέση εκπαιδευτικών, όπως οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας, που διαθέτουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για τη διδασκαλία του. Υποβαθμίζει, επίσης, εμφανώς το μάθημα της Ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα, αντιμετωπίζοντάς το ως ένα δευτερεύον διδακτικό αντικείμενο –και όχι ως έναν επιστημονικό κλάδο με τη δική του αυστηρή μεθοδολογία–, η διδασκαλία του οποίου περιορίζεται στην απλή αναπαραγωγή από τον διδάσκοντα και τον μαθητή σωρευμένων, στείρων και δεδομένων γνώσεων.

Φαινόμενα όπως η αρνητική στάση των Ελλήνων μαθητών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας ή το έλλειμμα ιστορικής παιδείας που χαρακτηρίζει μεγάλο τμήμα των Ελλήνων πολιτών έχουν άμεση σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση και στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες, η διδασκαλία από εξειδικευμένους στην Ιστορία εκπαιδευτικούς και η νηφάλια, κριτική προσέγγιση του παρελθόντος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τα εργαλεία της ιστορικής επιστήμης, καθίσταται επιτακτική και είναι προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πολιτών με ενεργή ιστορική συνείδηση και την αναβάθμιση του διαλόγου στη δημόσια σφαίρα, στην οποία η Ιστορία διαδραματίζει έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επανέρχεται στην πάγια θέση του για την ανάγκη αναβάθμισης των ιστορικών σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό ζητείται εκ νέου από την Πολιτεία η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να ανατίθεται αποκλειστικά στους πτυχιούχους των πανεπιστημιακών Τμημάτων που ανήκουν στην κατηγορία «ΠΕ02 Φιλόλογοι» και όχι σε πτυχιούχους άλλων επιστημονικών κλάδων για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους∙ επιπλέον, θεωρεί αναγκαίο, σε επίπεδο σχολικής μονάδας και μεταξύ των εκεί υπηρετούντων εκπαιδευτικών του κλάδου «ΠΕ02 Φιλόλογοι», η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας να ανατίθεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε αποφοίτους πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιστορίας (με πλήρη εκπροσώπηση του χρονικού φάσματος της Ιστορίας στο πρόγραμμα σπουδών τους).

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τάδε έφη