Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Χρήσιμα δωρεάν προγράμματα

Χρήσιμα δωρεάν προγράμματα χωρισμένα σε επί μέρους κατηγορίες, υπάρχουν συγκεντρωμένα στον ιστότοπο http://sxoleio.eu/ . Επιλέξτε και δοκιμάστε τα..

Επικοινωνήστε, εκφραστείτε, συνεργαστείτε, δικτυωθείτε!

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών του το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ενημερώνει τα μέλη του (σχολεία, εκπαιδευτικοί, μαθητές) για τη μετεξέλιξη της υπηρεσίας ιστολογίων σε μία ολοκληρωμένη και ενιαία υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων http://blogs.sch.gr.
Η υπηρεσία προσφέρει σύγχρονα εργαλεία συμμετοχικού ιστού (Web 2.0) ενταγμένα σε παιδαγωγικό πλαίσιο, όπως:
  • Κοινότητες: Τα μέλη μπορούν να δημιουργούν κοινότητες (ιδιωτικές, δημόσιες, κρυφές) για να μοιράζονται πληροφορίες για θεματικές περιοχές που αυτά επιλέγουν και που τους ενδιαφέρουν.
  • Ιστολόγια: Τα μέλη μπορούν να συντηρούν το ατομικό ιστολόγιο ή να συγγράφουν από κοινού στο ιστολόγιο της κοινότητας.
  • Ροή δραστηριοτήτων: Παρουσιάζει τη δραστηριότητα κάθε μέλους ή κάθε κοινότητας όπως επίσης και τη συνολική δραστηριότητα όλου του δικτύου.
  • Εκτεταμένο προφίλ: Επιτρέπει τη δημιουργία επιπλέον πεδίων για το προφίλ κάθε μέλους. Τα μέλη επιλέγουν ποιες πληροφορίες επιθυμούν να μοιραστούν με την κοινότητα.
  • Προσωπικά Μηνύματα: Επιτρέπει στα μέλη να επικοινωνούν μεταξύ τους απευθείας.
  • Φίλοι: Τα μέλη μπορούν να δημιουργήσουν λίστες των διαδικτυακών φίλων τους.
  • Παρουσίαση δραστηριότητας ιστολογίων: παρουσιάζει τη δραστηριότητα υφιστάμενων ιστολογίων και τη δημιουργία νέων ιστολογίων, σε ολόκληρο το δίκτυο.
  • Βήμα διαλόγου: Επιτρέπει στις κοινότητες να δημιουργούν και να διαχειρίζονται το δικό τους χώρο συζήτησης.
  • Ενημέρωση Κατάστασης: Παρέχει την τρέχουσα κατάσταση μέλους, αναδημοσίευση δραστηριότητας από το προφίλ του μέλους, κλπ.
Σε αφορά στα ιστολόγια είναι γνωστό ότι πρόκειται για ψηφιακά εργαλεία δεύτερης γενιάς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία λόγω της διαδραστικότητας και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρουν. Τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Εκπαίδευση: