Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Η ΕΛΠΙΔΑ είμαι ΕΓΩ!!!

Στο σπίτι καθόμουν μοναχή,ζωγράφιζα με ΧΡΩΜΑΤΑ ΛΑΜΠΕΡΑ τη ζωή που ο καθένας λαχταρά.....


Κάθισα, λοιπόν, και φαντάστηκα τα αμάξια να είναι ΠΟΥΛΙΑ κι ας μη ξέρουν που πάνε, έχουν τα μάτια ΑΝΟΙΧΤΑ , τους καπνούς της μουσικής ΜΕΛΩΔΙΑ...Και τα τα δέντρα σε κάθε οικία. 
Τον κόσμο τον έφτιαξα ΜΟΝΑΧΗ... Και δεν υπήρχαν ανώτεροι με κουστουμάκι, έβαλα τα ζώα όλα μαζί και δεν τρωγόντουσαν για μια στιγμή. Είπα να βάλω τον κόσμο μαζεμένο και έσπασα τα ΣΥΝΟΡΑ δίχως λογική. Τώρα γιορτάζουμε όλοι μαζί, βράδυ-πρωί μια ΓΙΟΡΤΗ! Αγκαλιάζονται, φιλιούνται και είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ. ΑΝΘΡΩΠΟΙ είμαστε και θέλουμε ΑΓΑΠΗ!
Ξαφνικά βρίσκομαι  σε ένα ύψος πολύ ΨΗΛΑ...
Κοιτάζω αριστερά και δεξιά και ήμουν πάνω στα ΣΥΝΝΕΦΑ. Μια φωνή μου κελαηδάει στο αυτί
"- Κοίτα λίγο καθαρά κάτω στη μιζέρια"
"- Βλέπω μόνο βρωμιά, άνθρωποι να μαλώνουν  για μια θέση ψηλά, να σκοτώνονται παιδιά γιατί φέρθηκαν σωστά, άλλα διψούν,λιμοκτονούν και άλλα αυτοκτονούν" Τα μάτια μου με τράβηξαν σέ ενα ΠΑΙΔΙ με καμβά που ζωγράφιζε με χρώματα ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ...
Και η ΕΛΠΙΔΑ άρχισε να χτυπά πιο ΔΥΝΑΤΑ...
Και πάλι κάτω κάθομαι και ευθύς καταλαβαίνω ότι η είμαι ΕΓΩ και θα τα καταφέρω.
Τον Θεό τώρα αναζητώ στην ΨΥΧΗ του κάθε ανθρώπου για μια ζωή που θα είναι ΚΟΙΝΗ με ΑΓΑΠΗ και ΓΙΟΡΤΗ!

                                            Της μαθήτριας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ''Λόγια ψυχής ...που μεταφέρθηκαν στο χαρτί"


Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Γ. Μπαμπινιώτης: "Αγωγή προφορικού λόγου"

 
Σ' έναν πολιτισμό τού γραπτού λόγου, όπως είναι ο σύγχρονος πολιτισμός που επιδιώκει τη διάδοση τής πληροφορίας σε ευρύτατα πληθυσμικά στρώματα, ο προφορικός λόγος τείνει όλο και περισσότερο να συρρικνωθεί. Το ίδιο έχει συμβεί και στο ελληνικό σχολείο. Διδάσκεται, κυρίως και στην πράξη, ο γραπτός λόγος με έμφαση στη σύνταξη γραπτών κειμένων (πβ. εκθέσεις ιδεών, διαγωνίσματα, εργασίες κ.λπ.). Ο μαθητής ασκείται, κρίνεται και αξιολογείται από τα γραπτά του. Σ' αυτό, βεβαίως, έχουν συμβάλει και η διατηρησιμότητα και αποδεικτικότητα τού γραπτού κειμένου, σε σύγκριση με τα «έπεα πτερόεντα», με την προσωρινότητα  τού προφορικού λόγου. Αποτέλεσμα: τα παιδιά μας δεν ασκούνται στην παραγωγή συγκροτημένου προφορικού λόγου, ενώ υποσυνείδητα υποτιμούν την αξία του (σε σύγκριση πάντοτε προς την «αίγλη» και το κύρος τού γραπτού λόγου). Φυσικά, θα ήμουν ο τελευταίος που θα αμφισβητούσα την ανάγκη, το κύρος και την επικοινωνιακή βαρύτητα τού γραπτού λόγου. Αυτό που υποστηρίζω είναι ότι χρειάζεται μια άλλη στάση απέναντι στον προφορικό λόγο και μια συστηματική καλλιέργειά του τόσο στον χώρο τής σχολικής εκπαίδευσης όσο και στον τρόπο τής σκέψης μας.

Στην αρχαιότητα και στο πολίτευμα τής άμεσης δημοκρατίας ο ενεργός ρόλος τού πολίτη στα κοινά τού επέβαλλε να ασκείται στην πράξη - αλλά και θεωρητικά με τους ρητοροδιδασκάλους - στον προφορικό λόγο, ασκώντας διάφορα αξιώματα για τα οποία έπρεπε να λογοδοτήσει (απολογία) στα συλλογικά όργανα ή υποχρεούμενος να υπερασπίσει τον εαυτό του στα δικαστήρια. Σιγά-σιγά, περνώντας στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και την ισχνή συμμετοχή τού πολίτη στα διάφορα συλλογικά όργανα, ο ρόλος τού προφορικού λόγου περιορίστηκε, με τον γραπτό λόγο να κυριαρχεί στην ευρύτερη και επίσημη μορφή επικοινωνίας. Ετσι, ατόνησε βαθμηδόν το ενδιαφέρον για τον προφορικό λόγο, πράγμα που σταδιακά ίσχυσε και στη σχολική εκπαίδευση.

Ηδη, όμως, γίνεται όλο και περισσότερο αισθητή η υστέρηση στην ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου και υπάρχει μια γενικότερη τάση ενίσχυσής του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διδασκαλία τής Ρητορικής σε πολλά ξένα πανεπιστήμια και η διευρυνόμενη διεξαγωγή ποικίλων μορφών ρητορικών αγώνων. Ωστόσο, αυτό που μπορεί μακροπρόθεσμα να αποδώσει καρπούς είναι η άσκηση τής αγωγής προφορικού λόγου μέσα στο σχολείο, στο πλαίσιο τού μαθήματος τής γλώσσας. Η καθιέρωση διαλόγων μέσα στην τάξη με θέματα από τη διδασκόμενη ύλη, με τη συμμετοχή περισσοτέρων μαθητών κατά ομάδες και με προδιαγραφές ορθής διεξαγωγής διαλόγου μπορεί να κάνει τους μαθητές να αγαπήσουν τον προφορικό λόγο. Ετσι, θα καλλιεργήσουν την ικανότητά τους για δημιουργικό προφορικό λόγο, ήτοι λόγο με χρήση επιχειρημάτων - αντεπιχειρημάτων, με επιδίωξη πειθούς, προπάντων με ήθος λόγου (προσοχή στα λεγόμενα τού συνομιλητή, μη παρερμηνείας των λεγομένων του, μη διακοπής τού συνομιλητή, αποδοχής ορθών απόψεων, αξιοποίησης ιδεών, προτάσεων και πληροφοριών από πλευράς τού συνομιλητή).

Παράλληλα με τον διάλογο είναι καλό στο πλαίσιο τής αγωγής τού λόγου να ασκούνται οι μαθητές και στην παραγωγή ατομικού λόγου, προσχεδιασμένου και αυθόρμητου. Είναι αυτή μια άλλη γλωσσική διαδικασία για την ανάπτυξη στρατηγικής και τακτικών επικοινωνίας που περιλαμβάνουν επίσης τη χρήση επιχειρημάτων, την αντίκρουση πιθανών αντεπιχειρημάτων, την πειθώ και το γλωσσικό ήθος ως προς την αλήθεια των λεγομένων, αλλά και την αναγνώριση τής αλήθειας που ενυπάρχει σε αντίθετες θέσεις.

Μια ακόμη γλωσσική διαδικασία αγωγής τού προφορικού λόγου είναι η νοηματική ανάγνωση κειμένων. Πρόκειται για την άσκηση στην απόδοση ενός κειμένου σύμφωνα με «τις οδηγίες» τής στίξης τού κειμένου από τον συντάκτη του ως προς τις μικρές ή μεγάλες παύσεις (κόμματα, τελείες, άνω τελείες) και ως προς τον σχολιασμό τού κειμένου (θαυμαστικό, αποσιωπητικά, λέξεις εντός παρενθέσεων κ.λπ.).  

Ειδικότερα σε σχέση με τη γλώσσα όλες αυτές οι μορφές αγωγής τού προφορικού λόγου αποτελούν αναντικατάστατη άσκηση τής γλωσσικής και μαζί τής νοητικής ικανότητας τού μαθητή, αφού απαιτούν υψηλή δηλωτικότητα, νοηματική και γλωσσική αλληλουχία, ποιοτική και αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτό δεν γίνεται παρά μόνο με κατάλληλες επιλογές που προσφέρει η γλώσσα σε όλα τα επίπεδά της: λεξιλογικό/σημασιολογικό, γραμματικό και συντακτικό. Γίνεται με την αξιοποίηση καθαρώς γλωσσικών συστατικών και μηχανισμών που πηγάζουν από το προνόμιο τού ανθρώπου όπου γης, την ικανότητά του να μιλάει, δηλαδή τον προφορικό λόγο.

Ο Ferdinand de Saussure, ο ιδρυτής τής σύγχρονης Γλωσσολογίας, είναι αυτός που ανέδειξε τη σημασία και την προτεραιότητα τού προφορικού λόγου (για την ακρίβεια τής «προφορικής ομιλίας») έναντι τού γραπτού και που θεωρητικά επηρέασε πιθανότατα τον Γιάννη Ψυχάρη, ώστε να κηρύξει το προβάδισμα τής προφορικής μας γλώσσας, τής δημοτικής, και να αγωνισθεί για την καθιέρωσή της και ως επίσημης γλώσσας τού γραπτού μας λόγου.

* Ο κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης είναι καθηγητής της Γλωσσολογίας, τέως πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την πόλη μας η εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου ΔΙΣΤΟΜΟΥ και η περιήγησή του στα βυζαντινά μνημεία της Καστοριάς. Επισκεφτήκαμε αντάμα με τους μαθητές και καθηγητές την Παναγία Κουμπελίδικη, βαδίσαμε στα καλντερίμια αντικρίζοντας τα αρχοντικά στο Ντολτσό και καταλήξαμε μέσα από την όμορφη ξενάγηση- ταξίδι στο χρόνο της κ, Σοφίας Γαλανού στην Παναγία Μαυριώτισσα...

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΟΠΟ...

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Σπουδαστήριο Τοπικής Ιστορίας-Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αίθουσα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Δράσεων του Σπουδαστηρίου μας που αφορά την παρουσίαση, την προβολή της τοπικής μας ιστορίας, της ιστορίας του Μακεδονικού Αγώνα και γενικότερα της ιστορίας της χώρας μας.

Με πολλή τιμή για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Χρυσόστομος Παπασταύρος

Πληροφορίες :
ΤΗΛ.: 24670 21144 & 6973626676 ΦΑΞ: 2467021144
E-mail: sfmmagona@hotmail.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(Είδος Ανοικτού Πανεπιστημίου)
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2014

Κυριακή 13 Απριλίου 2014, ώρα 6:30 μ.μ. 
Ομιλητής: 0 κ. Ραϋμόνδος Αλβανός 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καστοριάς  (Τμήμα Δημ. Σχέσεων και Επικοινωνίας)
και Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης. 

Θέμα: Ο ρόλος του κράτους στην κοινωνική (επ)ανάσταση του Μεσοπολέμου και η δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας.

Σημείωση: Υποβολή ερωτήσεων από τους ακροατές.
Ακολουθεί δεξίωση.
Υπεύθυνος Προγράμματος: Χρυσόστομος Παπασταύρος

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πληρ.: Αλ. Μακρίδης: τηλ. 6944442689
e-mail: synfikas@gmail.com
Ιστολόγιο: synfika.blogspot.gr


Καστοριά, 30 Μαρτίου 2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 2ος Διαγωνισμός Ορθογραφίας για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς. Ο διαγωνισμός διήρκεσε από τις 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. και συμμετείχαν 44 μαθητές από σχολεία όλης της Π.Ε. Καστοριάς. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν με ευγενή άμιλλα σε λέξεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Από τη βαθμολογία προέκυψε η παρακάτω με σειρά κατάταξης δεκάδα:

1.      Κεραμιδοπούλου Αθηνά του Γεωργίου (Γυμνάσιο Μεσοποταμίας)
2.      Μπάγγου Γεωργία του Νικολάου (Γυμνάσιο Βογατσικού)
3.      Ζέζιου Ζωή του Θεοδώρου (1ο Γυμνάσιο Καστοριάς)
4.      Ζήση Αναστασία του Αθανασίου (3ο Γυμνάσιο Καστοριάς)
5.      Σερεμετίδου Κυριακή του Γεωργίου ( Γυμνάσιο Οινόης)
6.      Καραλής Αχιλλέας του Βασιλείου (4ο Γυμνάσιο Καστοριάς)
7.      Μπούκλας Κωνσταντίνος του Παύλου (3ο Γυμνάσιο Καστοριάς)
8.      Τσαλουκίδου Κυριακή του Αποστόλου (Γυμνάσιο Μανιάκων)
9.      Φραντζέζος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (3ο Γυμνάσιο Καστοριάς)
10.  Μακρή Ελευθερία του Στεφάνου (2ο Γυμνάσιο Καστοριάς)

Τα βραβεία απονεμήθηκαν στους τρεις πρώτους.

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικό δίπλωμα και βιβλία, τα οποία ήταν ευγενική προσφορά των βιβλιοπωλείων, των Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Π.Ε. Καστοριάς, της ίδιας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία τους, ενώ όλοι όσοι συμμετείχαν είναι αξιέπαινοι για την προσπάθειά τους. Μεγαλύτερο κέρδος για όλους τους συμμετέχοντες μαθητές υπήρξε η ενασχόλησή τους με την ελληνική γλώσσα και η δυναμική παρουσία τους σε μια δημόσια διαδικασία.
Από τη μεριά μας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την κ. Γλυκερία Ευαγγέλου, Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς, για τη φιλοξενία και τις φιλολόγους που εναλλάχθηκαν στην κριτική επιτροπή:  Ευαγγέλου Γλυκερία, Κολτσίδα Αθηνά,  Μιχούλα Ελένη, Παπαδημητρίου Καλλινίκη,  Παπαδοπούλου Μαρία, Σαββουλίδου Δήμητρα και Τσιάτσικα Παναγιώτα.

Επίσης ευχαριστούμε την καθηγήτρια πληροφορικής κ. Ειρήνη Παπανικολάου για την επιμέλεια της αφίσας και για την τεχνική βοήθεια στην ηλεκτρονική καταχώριση και έκδοση των αποτελεσμάτων και τέλος το Γυμνάσιο Μανιάκων για την παραχώρηση του φορητού πίνακα .

Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς: Φωτογραφίες από το 2ο Διαγωνισμό Ορθογραφίας για μαθητές γ΄ γυμνασίου.