Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

40° Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων


Σας γνωρίζουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) διοργανώνει το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριό της με θέμα: "Ευριπίδης, «ο τραγικώτατος» των ποιητών και ο «από σκηνής φιλόσοφος», Παράδοση και νεωτερικότητα".

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη (Διοικητήριο Σπάρτης), στις 31 Οκτωβρίου, 1 και 2 Νοεμβρίου 2013 και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:

1) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ02.
2) Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κλάδου ΠΕ02.
3) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων, κλάδου ΠΕ02.
4) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, κλάδου ΠΕ02.
5) Τέσσερα (04) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.ΕΦ.
6) Τέσσερα (04) μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Π.Ε.Φ.
7) Δέκα έξι (16) εισηγητές-καθηγητές Δ.Ε, κλάδου ΠΕ02.
8) Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (ο ένας να είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. των κατά τόπους Συνδέσμων Φιλολόγων, όπου υπάρχουν).

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, πρέπει να στείλουν στο Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων (Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι) τα ονόματα των συμμετεχόντων το αργότερο μέχρι τις 09­-10-2013, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση μόνο για την έγκριση μετακίνησης.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν εγγράφως το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για οποιαδήποτε αλλαγή των ονομάτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών το αργότερο μέχρι 18-10- 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.p-e-f.gr

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου δεν έχει ανακοινωθεί. 

Οι θεματικοί άξονες των ανακοινώσεων θα είναι οι εξής: 

 Ο Ευριπίδης (485-406 π.Χ.), από τη Σαλαμίνα, βαθύς ερευνητής της ανθρώπινης ψυχολογίας, ο «τραγικώτατος» των ποιητών, κατά τον Αριστοτέλη (Ποιητική 1453 α 29), ανανέωσε τον τραγικό ποιητικό λόγο και καινοτόμησε με την εισαγωγή νεωτερικών στοιχείων. Το έργο του (92 τραγωδίες – 18 σωζόμενες και ένα σατυρικό δράμα), με πολιτικό προσανατολισμό, απηχεί προβλήματα της εποχής του (εμπειρία πελοποννησιακού πολέμου – πολιτική και ηθική κρίση – ιδεολογικές συγκρούσεις) και αποτυπώνει όλες τις νέες ιδέες εκείνης της εποχής. Το θέατρό του, οικείο και συνάμα πικρό, προκάλεσε έκπληξη και συζητήσεις, με έντονο προβληματισμό, πολύ περισσότερο από τους άλλους δύο μεγάλους τραγικούς.
1. Χαρακτηριστικά της ποιητικής του τέχνης (δομικά στοιχεία, γλώσσα, ύφος, σκηνικά μέσα).
2. Θεματολογία (Πόλεμος, πολιτική, πρόσωπα, διαγραφή χαρακτήρων, «διαχείριση του μύθου»).
3. Γυναικείες μορφές στο έργο του.
4. Η νεωτερικότητα του τραγικού και η σχέση του με τις κρατούσες αντιλήψεις και τους θεσμούς. Ο Ευριπίδης και η Σοφιστική. Σύγκριση με τους άλλους τραγικούς.
5. Η κριτική για τον Ευριπίδη (Αρχαιότητα: Αριστοφάνης κ.ά – και νεότεροι χρόνοι).
6. Η πρόσληψη του Ευριπίδη και η επίδρασή του στους αρχαίους και σύγχρονους δραματουργούς και στη νέα ελληνική λογοτεχνία. Νεοελληνικές μεταφράσεις. Σκηνική παρουσία: θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές μεταφορές.
7. Ο σχολικός Ευριπίδης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τάδε έφη